IT Manager – jak można ułatwić mu codzienną pracę?

Opieka nad zasobami informatycznymi w niewielkiej, kilkuosobowej firmie potrafi dać się we znaki. W przypadku średnich i większych przedsiębiorstw to już poważne wyzwanie, pełne szeregu trudności, problemów i wyzwań. Obecnie na rynku IT coraz większą rolę zaczynają więc odgrywać rozwiązania pozwalające administratorom na optymalne wykorzystanie posiadanej infrastruktury. 

Wyzwania związane z zarządzaniem infrastrukturą informatyczną a ITManager

Zarządzanie infrastrukturą informatyczną  obejmuje planowanie, wdrażanie, utrzymanie i rozwijanie różnorodnych elementów systemów informatycznych w organizacji. Ponieważ infrastruktura ta obecnie w wielu przedsiębiorstwach jest absolutnie kluczowa, maksymalizacja zakresu funkcjonalności systemu, ochrona przed błędami i awariami, reagowanie w przypadku ryzyka i problemów to jedne z kluczowych wyzwań stojących przed managerami IT.  Do zarządzania zasobami informatycznymi wliczamy dzisiaj m.in.:

 • zabezpieczenie i ochronę danych, korzystanie ze skutecznych strategii bezpieczeństwa, rozwiązań z zakresu monitorowania, oraz szybkiej reakcji na incydenty.
 • zarządzanie ryzykiem, przygotowanie na awarie systemów, utratę danych, problemy z bezpieczeństwem; przeciwdziałanie im, ale i przygotowanie na sytuacje krytyczne i utrzymanie w ich trakcie stabilności infrastruktury. 
 • integrację między różnorodnymi systemami i aplikacjami, wpływającą na płynne przesyłanie danych pomiędzy różnymi elementami infrastruktury. 
 • utrzymanie wysokiej dostępności, dzisiaj standardem jest właściwie 24/7, a to wiążę się z wyzwaniami dotyczącymi zarządzania awariami, konserwacją i aktualizacjami systemów.
 • zarządzanie cyklem życia technologii, aktualizacjami, migracjami i modernizacją systemów.

We wszystkich tych zadaniach, związanych zarówno z codziennym, bezpośrednim reagowaniem na awarie, problemy, incydenty, jak i bardziej globalnym zarządzaniem infrastrukturą pomóc mogą nowoczesne oprogramowania stworzone z myślą o administratorach, takie jak np. system IT Manager.

Servicedesk, codzienna pomoc, czuwanie nad legalnością oprogramowania — jak nad tym wszystkim zapanować? 

Możliwość zdalnego wsparcia użytkowników to kluczowa funkcjonalność wdrożonego systemu służącego wsparciu administratorów IT. Do kluczowych, bezcennych wręcz funkcjonalności takiego systemu należy: 

 • zdalna instalacja czy naprawa bez konieczności rozszerzania uprawnień użytkownikom,
 • monitoring użytkowników, w tym odczyt informacji o aktywności pracowników (logowanie, uruchamiane aplikacji, kopiowane dane itd.), bezcenne źródło wiedzy w przypadku incydentów,
 • profesjonalny, zdalny servicedesk, 
 • zdalne zarządzanie urządzeniami, w tym wsparcie w zakresie inwentaryzacji, zdalnych operacji, zarządzania bezpieczeństwem danych,
 • zabezpieczenie przed nieautoryzowaną instalacją nielegalnego oprogramowania, 
 • bieżące informowanie przez system o aktualnej konfiguracji sprzętowo-systemowej zarejestrowanych stanowisk i automatycznie powiadamianie o wykrytych nieprawidłowościach, 
 • skaner sieci, LAN monitoring.

Jak efektywnie pozyskiwać informacje na temat stanu urządzeń sieciowych?

Centralne zarządzanie infrastrukturą informatyczną oraz procesami IT w organizacji wymaga stałego śledzenia stanu urządzeń. Pomagają w tym protokół SNMP, z którego możliwości korzysta IT Manager. System ticketowy, a także zdalny helpdesk i service pozwalają administratorom na zachowanie kontroli nad infrastrukturą, nawet w przypadku częściowej pracy hybrydowej lub zdalnej przedsiębiorstwa. 

 

 

Artykuł sponsorowany

Rekomendowane artykuły

0 komentarzy

 1. mało się o tym mowi w sumie niestety

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *